Cataract

Cataract, eller Grå Stær er en øyesykdom som rammer øyets linse som fordunkles og gir påfølgende synstap. Ved en operasjon kan den defekte linsen erstattes av et linseimplantat.

Better Life Norway disponerer en mobil operasjonsstue til å gjennomføre cataract operasjoner. «Bussen» er satt i stand ved hjelp av gaver fra Erna og Knut Engs barnefond.

Cataractprosjektet ble startet i 2005 av Better Life Norway i tett samarbeid med Dr. Ousmane Sanfo og NORAD.
Dr. Hilde Heger, overlege ved øyeavdelingen på Ullevål Sykehus, er medisinsk ansvarlig og styremedlem i Better Life Norway.
Dr. Sankara er sjef for Senter mot Blindhet i Helseministeriet i Burkina Faso.

Burkina Faso teller ca 175.000 blinde, dette er et av de høyeste antall i verden sammenlignet med antall innbyggere. Cataract representerer 65% av blindhet og er dermed hovedårsaken til blindhet.
Tross anstrengelser gjort av Helseministeriet i Burkina Faso er det kun 2,6% av de øyesyke som får hjelp i forskjellige helsestasjoner.
Better Life Norway har blitt bedt om å hjelpe Helseministeriet til å utføre flere operasjoner.

Dr. Sankara reiser på «missions» med bussen til de fattigste og mest avsidesliggende områdene i Burkina Faso, hvor pasientene ikke har alternativ hjelp. Han reiser med et team bestående av lokale sykepleiere. Hver mission varer i 14 dager og i løpet av den perioden blir ca 950 pasienter konsultert og ca 140 operert.

 

Etter 3 måneder drar teamet tilbake til området for kontroll av pasientene, slik at behandlingen er forsvarlig gjennomført.

Siden 2005 har Erna og Knut Engs Barnefond vært en stor bidragsyter og gjort det mulig å utføre et stort antall cataract-operasjoner samt sponset en del operasjonsutstyr.

Annette & Brynjulf Skaugens Veldedige Stiftelse, Rotary Oppegård, Rotary Kolbotn, Bus AS og Bård Bergsjø er også blant våre sponsorer.


I landsbyene sitter fattige og totalt blinde mennesker som etter en cataract operasjon får 85% av synet tilbake på ett øye, etter 24 timer.
De fleste er eldre pasienter – men pasienter helt ned til 18 års alderen har blitt behandlet.

I Burkina Faso er det slik at en blind person får ett av familiens barn som «førerhund».
For hver blinde som blir operert – frigjøres ett barn slik at barnet kan få skolegang.

 

 

 

I 2018 fikk Better Life Norway en ny buss til disposisjon, bidratt av landets president.
Den nye bussen har 2 operasjonsbenker, aircondition og gir mulighet for å gi synet tilbake til flere pasienter.

 

 

 

Rapport fra Helseministeriet i Burkina Faso