Leppe-/Ganespalte

Hans Høegh hadde store ambisjoner – han ønsket å operere personer med leppe-/ganespalte. I den forbindelse ble det bygget et operasjonsbygg på
Better Life Daycare Center. Operasjonsbygget inneholder 2 komplette operasjonsstuer samt et tannlegekontor.

 

Team Januar 2004

Fra 2002 – 2005 arrangerte Better Life Norway 4 team som reiste til Burkina Faso i 14 dagers perioder for å operere leppe-/ganespalte. Professor dok.med Frank Åbyholm, Rikshospitalet, var medisinsk ansvarlig for leppe-/ganespalte operasjonene.
Better Life Norway hadde gleden av å jobbe med verdens beste kirurger, leger og sykepleiere innen sine domener fra Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Haukeland Sykehus, Sverige, Finland, Danmark, Østerrike og Sveits.
Alt medisinsk personell jobbet gratis mot dekket flybillett og kost&losji.

 

 

Her var det ikke byråkratiet som bestemte – her var det profesjonelt og effektivt.
Hvert team opererte ca 110 personer i løpet av en mission. Totalt opererte Better Life Norway 750 leppe-/ganespalter (hareskår).
Pasientene ble brakt eller kom selv til senteret uker før det medisinske teamet ankom – slik at pasientene kunne få god ernæring og klargjøres for operasjon. De fleste av dem kom fra avsidesliggende landsbyer rundt omkring i Burkina Faso og uten penger var dette det eneste alternativet for disse pasientene.
Barn med leppe-/ganespalte blir ofte sett på som monstre og misfostre og blir gjemt i landsbyene uten mulighet for skolegang.
Etter operasjonene var det lykkelige barn som reiste hjem med viten om at de nå kunne få gå på skolen.

 

 

 

 

 

Da vi ikke lenger fikk adgang til Daycare Centeret – ble det også slutt på leppe-/ganespalte missions. Dessverre har ingen lepp-/ganespalte missions blitt arrangert siden januar 2005.
Better Life Norway har siden 2005 fokusert på Cataract operasjoner ved hjelp av vår ambulerende operasjonsstue.