Klumpfot

Klumpfot er en medfødt tilstand hvor foten er bøyd nedover og bøyd innover.
I feilstillingen inngår en spissfot i form av strak ankel, innoverdreining av hælen og vinkeldannelse mellom forfot og hæl slik at fotryggen vender framover.
Tilstander er mer utbredt blandt gutter enn jenter.

 

 

I Burkina Faso vil ikke et barn med klumpfot få noen form for behandling. Uten behandling får barnet nedsatt funksjonalitet og må leve med store smerter. I tillegg kan barnet miste muligheten til skolegang, blir ofte utstøtt av samfunnet og blir en byrde for familien.
Veldig mange ender som tiggere på gaten.

Better Life Norway arrangerte i 2002, 2003 og 2004 team bestående av ortopeder og sykepleiere som reiste ned til Burkina Faso og opererte pasienter med klumpfot. Operasjonene ble utført på Daycare Centeret.
Totalt opererte Better Life Norway 250 klumpfot.

Dr. Ketil Hvaal og Dr Vera Halvorsen ved
Ullevål sykehus var medisinsk ansvarlig for prosjektet.
Å korrigere en klumpfot er et komplisert kirurgisk inngrep. Pasientene bodde i senteret vårt i 3 måneder for opplæring og støtte etter operasjonen. Vi huset da også ett eller to familiemedlemmer som bodde sammen med pasienten.
Føttene ble ofte snudd 180 grader og barn som kom krabbende til senteret, gikk selv oppreist ut etter 3 måneders opphold og en eller flere operasjoner.

 

 

 

 

Da vi ikke lenger fikk adgang Daycare Centeret – ble det også slutt på klumpfot missions. Dessverre har ingen klumpfot missions blitt arrangert siden 2004.
Better Life Norway har siden 2005 fokusert på Cataract operasjoner ved hjelp av vår ambulerende operasjonsstue.